Työilmapiiri varmistaa tuottavuuden

Työilmapiiri on käsitteenä ja käsiteltävänä asiana hieman abstrakti, mutta käytännössä hyvinkin näkyvä ja konkreettinen. Esimerkiksi organisaatiossa vierailevan asiakkaan on useimmiten helppo aistia työpaikan työilmapiiriä jo lyhyenkin vierailun aikana. Samoin...